ราคาค่าบริการ
WordPress Pro Website

เลือกรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณ
Basic
฿37,000
5 Pages
รูปภาพ (ลิขสิทธิ์) : 3 รูป
การแก้ไขงาน : 8 Man-hours
ระยะเวลาการทำงาน : 20 วัน
ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนใช้บริการ
Video Tutorial แบบรวม สอนการเพิ่ม
Blog, News และแก้ไขรูปภาพและข้อความเดิมบนเว็บไซต์ได้
วางระบบการจัดการและดูแล WordPress ขั้นมาตราฐาน
Business
฿59,000
10 Pages
รูปภาพ (ลิขสิทธิ์) : 5 รูป
การแก้ไขงาน : 20 Man-hours
เข้าประชุมงานกับลูกค้า 1 ครั้ง
ระยะเวลาการทำงาน : 30 วัน
ชำระเงินมัดจำ 50%
ปรับสี Theme
Catalog Online & E-commerce
Video Tutorial แบบส่วนตัว สอนการจัดการทุกส่วนของเว็บไซต์
วางระบบการจัดการและดูแล WordPress ขั้นสูง
Professional
฿90,000
20 Pages
รูปภาพ (ลิขสิทธิ์) : 10 รูป
การแก้ไขงาน : 30 Man-hours
เข้าประชุมงานกับลูกค้า 2 ครั้ง
ระยะเวลาการทำงาน : 40 วัน
ชำระเงินมัดจำ 50%
ปรับสี Theme
Catalog Online & E-commerce
Theme Customization
SEO Plugin
Video Tutorial แบบส่วนตัว สอนการจัดการทุกส่วนของเว็บไซต์
วางระบบการจัดการและดูแล WordPress ขั้นสูง

เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

แนวคิดในการออกแบบเว็บไซต์ ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ไว้ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ เน้นการแสดงผลบน Mobile Device
Responsive

รองรับการเช้าชมจากทุกหน้าจอ

Payment Gateway

ที่มีระบบการเชื่อมต่อเทียบเท่า Paypal