Website for Marketing.

ทำเว็บไซต์ WordPress
เน้นใช้งานการทำการตลาดออนไลน์

วิกฤตนี้โปรโมชั่นลด 50% ราคานี้รวมค่าเช่า Host 1 ปี และจด Domain.

พร้อมติดตั้งระบบพื้นฐาน เพื่อทำการตลาดออนไลน์ ฟรี .

  • โปรโมชั่น ค่าเช่า Host 1 ปี และจด Domain. ฟรี

ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress รองรับการตลาดออนไลน์ทั้งระบบ

ทำเว็บไซต์ด้วย WordPress ที่เริ่มต้นงานการตลาดออนไลน์อย่างถูกทิศทาง ด้วยการทำเว็บไซต์สำหรับ SEO และ Google Ads วางรากฐานที่มั่นคงและถูกหลักการทั้งระบบ ด้วยรูปแบบของเว็บสมัยใหม่ บนมาตราฐานเว็บไซต์ชั้นนำในต่างประเทศ สามารถวางแผนรองรับการทำงานด้านการตลาด Digital ขนาดใหญ่ ในอนาคตได้อย่างเต็มรูปแบบ

สนใจบริการอื่นๆ SEO , เพิ่มยอดขายด้วย Google Ads

สนใจบริการ ทำเว็บไซต์

Landing Page

ระบบการจัดการสำหรับการปรับแต่ง-สร้าง Landing page เพื่อรองรับแคมเปญ Google Ads

Schema Structured Markup

เพิ่มคะแนน SEO และเข้าถึงผู้ค้นหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยระบบจัดการ Rich snippets เต็มรูปแบบ

SEO Technical stuff in the background

SSL, robots.txt, .htaccess files, clean permalink URLs or sitemaps

Google PageSpeed Insights

รับประกันความเร็วเว็บไซต์ (Home) บน Google PageSpeed Insights ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน

Mobile First

จัดทำด้วย Responsive design เน้นการเข้าชมบนมือถือ และอุปกรณ์พกพาทุกขนาดหน้าจอ

Internal linking suggestions

มีระบบวิเคราะห์ลิงก์ภายในเว็บไซต์ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงของ Keywords ที่ต้องการ

No duplicate content

มีระบบจัดการ Canonical URLs สำหรับการแก้ปัญหา duplicate content ทั้งระบบสำหรับงาน SEO

Redirect management

มีปลั๊กอินจัดทำ Redirect ทั้งระบบบนเว็บไซต์ เพื่อรองรับงาน SEO เต็มรูปแบบ

On-page management

กำหนด SEO On-page ได้เต็มรูปแบบด้วยการจัดการ Title, Description, URL, h1 h2 h3, alt

ดูแลเว็บไซต์ให้องค์กรทั่วประเทศมากกว่า 100 เว็บไซต์

Let’s stand together 15 years of WebsiteCafe