แพ็คเกจบริการ

ข้างต้นเป็นเพียงค่าบริการโดยประมาณ ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนจะคำนวณตาม Requirement ของลูกค้า
Unix - ครีเอทีฟเว็บไซต์
Marketing strategy
Competitive analysis
Social media audit
Monthly management
Monthly reporting
Emma - เว็บไซต์ครบวงจร
Marketing strategy
Competitive analysis
Social media audit
Monthly management
Monthly reporting