Tutorial

ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติต่างๆ สำหรับ WordPress หากไม่มีการตั้งค่าการส่งแบบ SMTP อีเมลที่ถูกส่งส่วนใหญ่จะเข้าไปที่กล่องสแปมครับ หากต้องการให้เว็บไซต์ดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ก็ควรใช้การส่งแบบ SMTP ดีกว่า

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ iEnergyGuru .com แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ Sdt1988.com แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน