Tutorial

วีดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมรายการอธิบายทีละขั้นตอน เพื่อจัดการเนื้อหาในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงการจัดการเนื้อหาของสินค้า

วิธีการเพิ่ม ลบ และแก้ไขเมนูหลักของ WordPress สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ตามขั้นตอนดังนี้ครับ

การจัดการเมนูหลักของ WordPress

ขั้นตอนการสร้างหน้าภาษาที่ 2 (3,4,5) ด้วย WPML Plugin หลังจากที่เรามีหน้าภาษาแรกเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มสร้างหน้าภาษาที่สอง ด้วยขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างครับ

วีดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมรายการอธิบายทีละขั้นตอน เพื่อจัดการเนื้อหาในส่วนต่างๆ คือ การแก้ไขเนื้อหาหน้า Home การจัดการรูปภาพ  การเปลี่ยนรูปและสีของ Backgroud การจัดการ Portfolio การจัดการ Blog และการแก้ไข Slide Banner

เป็นการตั้งค่าและการจัดการด้านความปลอดภัยของ WordPress ในแนวทางที่เราใช้อยู่นะครับ แบบเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์ทั่วไป ขอนำมาแชร์สำหรับคนทำงานด้าน WordPress