วิธีจัดการเนื้อหา Tmcfoundry.com

วิธีจัดการเนื้อหา Tmcfoundry.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Tmcfoundry.com

วิธีการจัดการ  Slider


 1. ไปที่เมนู “Slider revolution” > “Slider revolution” คลิก อักษรชี้ลงที่ Slider เลือก Duplicate ตั้งชื่อ Slide ใหม่
 2. คลิกรูป ดินสอ ที่ Slide ใหม่หรือ Slide เดิม
 3. ในหน้าแก้ไข Slider สามารถ เปลี่ยนพื้นหลัง “แนะนำเป็นขนาด 1920 x 1080 px”
  เปลี่ยนและขยับข้อความ สลับลำดับการแสดงของ Slide ได้
 4. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “Update”
 5. จากนั้นเข้าไป Edit ที่หน้า Home > Edit Element ที่ชื่อ Slider revolution > เลือก Slide ที่ต้องการแสดง > จากนั้นคลิก Save Changes และคลิก Update

วิธีการจัดการหน้า Page


 1. ไปที่เมนู “Pages” > “All Pages” คลิก “Edit” หน้าที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกที่ “Edit Page”  ที่อยู่ด้านบนของแต่ละหน้า)
 2. สามารถแก้ไข Element ต่างๆได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element ที่ต้องการ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก “Preview” เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก “Update”

วิธีการจัดการหน้า Clients


 1. ไปที่เมนู Portfolios > Add New
 2. จัดการข้อความด้านบนเป็นชื่อ และด้านล่างเป็น DESCRIPTION
 3. ลงมาที่ Portfolios Categories ติ๊กถูกที่ Client
 4. เลื่อนลงมาใส่รูปที่ Images gallery
 5. ถัดลงมาช่อง Header Style > Side area ติ๊กที่ Enable
 6. เลื่อนลงมาใส่รูปที่ Featurd Image
 7. ถัดมาที่ตรงกลางช่อง Stunning header options > Background image ใส่รูปหัวข้อที่ตรงนี้
 8. ปรับ Background image position เป็น center center
 9. ปรับ Background size เป็น Cover
 10. กด Pubish ได้เลย