วิธีจัดการเนื้อหา Kordc.com

วิธีจัดการเนื้อหา Kordc.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Kordc.com

วิธีการจัดการหน้า Page


 1. ไปที่เมนู “Pages” > “All Pages” คลิก “Edit” หน้าที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกที่ “Edit Page”  ที่อยู่ด้านบนของแต่ละหน้า)
 2. สามารถแก้ไข Element ต่างๆได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element ที่ต้องการ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก “Preview” เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก “Update”

วิธีเพิ่มหน้า Page


 1. ไปที่เมนู “Pages” > “Add New”
 2. สามารถเพิ่ม Element ต่างๆได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก “Preview” เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก “Publish”

วิธีจัดการ Menu


 1. ที่หน้าควบคุม > Appearance > Menus
 2. เมนูทางด้านซ้ายมือจะเป็นหน้า Page และ Post โดยสามารถนำมาขึ้นบนเมนูได้โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมของเมนูที่ต้องการ > คลิก Add to Menu
 3. สามารถเปลี่ยนชื่อเมนู และลบได้โดยคลิกที่ Remove
 4. สามารถลากเมนูไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยคลิกค้างที่เมนูและลาก
 5. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save Menu

วิธีจัดการหน้า Product (มีเสียงประกอบ)


 1. ที่หน้าควบคุม > Product > ALL Product
 2. หน้าที่แก้ไขสินค้า > Product > Edit

วิธีจัดการ การสั่งซื้อOrder (มีเสียงประกอบ)


 1. ที่หน้าควบคุม > Woocommerce > Orders