วิธีจัดการเนื้อหา Gooddaybrand.com

วิธีจัดการเนื้อหา Gooddaybrand.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Gooddaybrand.com

วิธีการจัดการหน้า Page


 1. ไปที่เมนู “หน้า” > “หน้าทั้งหมด” คลิก “แก้ไข” หน้าที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกที่ “แก้ไขเรื่อง”  ที่อยู่ด้านบนของแต่ละหน้า)
 2. สามารถแก้ไข Element ต่างๆได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element ที่ต้องการ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก “ดูการเปลี่ยนแปลง” เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก “อัปเดท”

วิธีเพิ่มหน้า Page


 1. ไปที่เมนู “หน้า” > “เขียนหน้าใหม่”
 2. สามารถเพิ่ม Element ต่างๆได้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก “ดูการเปลี่ยนแปลง” เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก “อัปเดท”

วิธีเพิ่มรูปหน้า เมนูและรีวิว


 1. ไปที่เมนู “หน้า” > “หน้าทั้งหมด” คลิก “แก้ไข” หน้า “เมนูและริวิว” (หรือคลิกที่ “แก้ไขเรื่อง”  ที่อยู่ด้านบนของหน้า “เมนูและริวิว” )
 2. แก้ไข Element รูปภาพ โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element รูปภาพ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก “ดูการเปลี่ยนแปลง” เพื่อตรวจสอบ
 4. คลิก “อัปเดท”

วิธีจัดการ Menu


 1. ที่หน้าควบคุม > รูปแบบเว็บ > เมนู
 2. เลือกเมนูที่จะแก้ไข > เลือก
 3. เมนูทางด้านซ้ายมือจะเป็นหน้า Page และ Post โดยสามารถนำมาขึ้นบนเมนูได้โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมของเมนูที่ต้องการ > คลิก Add to Menu
 4. สามารถเปลี่ยนชื่อเมนู และลบได้โดยคลิกที่ Remove
 5. สามารถลากเมนูไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยคลิกค้างที่เมนูและลาก
 6. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save Menu

วิธีจัดการ PRODUCTS ( มีเสียงประกอบ )


 1. หน้าที่ควบคุมจัดการ สินค้า > สินค้าทั้งหมด
 2. Manueditสินค้า สินค้า > Edit

วิธีจัดการสั่งซื้อ Orders ( มีเสียงประกอบ )


 1. หน้าที่ควบคุมจัดการ Woocommerce > คำสั่งซื้อ