วิธีจัดการเนื้อหา Bbqthailand.com

วิธีจัดการเนื้อหา Bbqthailand.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Bbqthailand.com

วิธีการจัดการหน้า Page


 1. ไปที่เมนู Page > All Pages คลิก Edit หน้าที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกที่ Edit Pages ที่อยู่ด้านบนของแต่ละหน้า)
 2. สามารถแก้ไข Element ต่างๆได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element ที่ต้องการ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Preview เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก Publish

วิธีจัดการ Menu


 1. ที่หน้าควบคุม > รูปแบบเว็บ > เมนู
 2. เลือกเมนูที่จะแก้ไข > เลือก
 3. เมนูทางด้านซ้ายมือจะเป็นหน้า Page และ Post โดยสามารถนำมาขึ้นบนเมนูได้โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมของเมนูที่ต้องการ > คลิก Add to Menu
 4. สามารถเปลี่ยนชื่อเมนู และลบได้โดยคลิกที่ Remove
 5. สามารถลากเมนูไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยคลิกค้างที่เมนูและลาก
 6. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save Menu

วิธีเพิ่มสินค้า PRODUCTS ( มีเสียงประกอบ )


 1. ไปที่เมนู Products > Add Product
 2. ใส่ชื่อของสินค้า
 3. ใส่รูปภาพของสินค้าหลักที่ Product Image โดยสามารถลากรูปภาพมาจากในเครื่องได้เลย
 4. กรอกข้อมูล ราคา รายละเอียดสินค้า
 5. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 6. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update
 7. สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล Product ได้โดยไปที่เมนู Products > Products ลากเมาส์ไปวางเหนือสินค้าที่ต้องการ และคลิก Edit หากต้องการลบ เลือก Trash

วิธีตั้งค่า Woocommerce ( มีเสียงประกอบ )


 • Woocommerce > order
 • Woocemmerce > Setting

วิธีตั้งค่า table rate ตั้งค่า ค่าขนส่ง ( มีเสียงประกอบ )


 • Woocommerce > Settings > Shipping

การเรียงสินค้าหน้า Home ( มีเสียงประกอบ )


การเรียงสินค้าหน้า ฺBarbecue ( มีเสียงประกอบ )