วิธีจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Ohlinsasia.com

วิธีจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Ohlinsasia.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Ohlinsasia.com

วิธีการจัดการหน้า Home และ Banner


 1. ไปที่หน้า Home > คลิก Edit Page บนแถบด้านบน
 2. เลือก Element ที่ต้องการแก้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element และคลิก Element Setting > เมื่อแก้ไขเรียบร้อยคลิก Save
 3. Element สามารถ ลบ คัดลอก โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element และคลิก Clone/Delete
 4. Element สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆได้โดยคลิกค้างและลากเมาส์
 5. สามารถจัด Column คลิกสัดส่วนที่มุมบนซ้ายของ Row
 6. เพิ่ม Element ใหม่โดยคลิกปุ่ม + ใต้Row
 7. ตรวจสอบหน้าเว็บโดยคลิกที่ Preview
 8. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish
 9. วิธีปรับ Banner ไปที่ > Fusion Slider > Edit Slides
 10. คลิก Add New Slide เพื่อเพิ่ม Slide ใหม่ หรือคลิก Edit ที่ Slide ที่ต้องการแก้
 11. พิมพ์ชื่อ Slide > กรอกรายละเอียดต่างๆตามในวีดีโอ
 12. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish

วิธีการจัดการหน้า Post (News & Activity)


 1. ไปที่เมนู Posts > Categories > Count > Add New
 2. พิมพ์ชื่อหัวข้อ > ใส่เนื้อหา > เพิ่มสื่อได้โดยคลิกที่ Add Media > เลือกหมวดหมู่ News > ใส่ Featured Image > ใส่คำโปรยที่เมนู Excerpt
 3. ตรวจสอบหน้าเว็บโดยคลิกที่ Preview
 4. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish

วิธีการจัดการหน้า Post (Careers)


 1. ไปที่เมนู Posts > Categories > Count > Add New
 2. พิมพ์ชื่อหัวข้อ > คลิก Use Fusion Buider > คลิก Save Page Layout > คลิก Load ที่ Careers > คลิก Replace all page content > แก้ไขเนื้อหาและใส่ URL ใหม่ > เลือกหมวดหมู่ Careers
 3. ตรวจสอบหน้าเว็บโดยคลิกที่ Preview
 4. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish
 5. Copy Url ของหน้านี้ไว้
 6. ไปที่หน้าเว็บ Careers > คลิก Edit Page บนแถบด้านบน
 7. Clone Row เดิมที่มีอยู่ > คลิก Row Setting ที่มุมซ้ายบน > วาง Url ที่ Copy มาไว้ในช่อง URL > Save
 8. แก้ไขเนื้อหาใน Row ใหม่
 9. ตรวจสอบหน้าเว็บโดยคลิกที่ Preview
 10. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish

วิธีการเพิ่มตำแหน่งตัวแทน Mapify (distributors)


 1. ไปที่เมนู MapifyPro > Map Locations
 2. คลิก Add New
 3. เทียบการตั้งค่าระหว่าง Map Locations เดิมที่มีอยู่แล้ว > กรอกข้อมูล ตำแหน่งแผนที่
 4. เรียบร้อยแล้วคลิก Update

วิธีจัดการ Menu


 1. ไปที่เมนู Appearance > Menus
 2. ไปที่ Select a menu to edit > เลือกเมนู Main (Main Navigation)
 3. เพิ่มเมนูจากหน้า Page ได้โดยเลือก Page ทางด้านซ้าย > ติ๊กเลือก Page > Add To Menu
 4. Menu สามารถ ลากไปมาได้โดยคลิกค้างและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 5. เปลี่ยนชื่อเมนูได้โดย คลิกที่รูปสามเหลี่ยมชี้ลงที่เมนู และเปลี่ยนชื่อในช่อง Navigation Label > เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save Menu

วิธีการจัดการหน้า Product (T-shirt)


 1. ไปที่เมนู Products > Add Product
 2. ตั้งชื่อสินค้า
 3. เลือก Product Categories
 4. ใส่ Product Tag : E-Shop
 5. เลือกรูป Product Image โดยมาสารถลากรูปจากเครื่องลงที่ Media Library ได้เลย
 6. เลือก Product Gallery โดยกด Ctrl หรือ Command ค้างใน Media Library จะสามารถเลือกรูปได้หลายรูป
 7. เลือก Product Type เป็น Variable Product ในเมนู Product Data
 8. ไปที่เมนู Attributes เลือก T-Shirt Size > ติ๊กถูกที่ Used for variations >คลิก Select All > สามารถลบไซส์ที่ไม่ต้องการได้ > Save Attributes
 9. ไปที่เมนู Variations > เลือก Create variations from all attributes > Go > ใส่ SKU, ราคา, stock, น้ำหนัก ของแต่ละไซส์ > Save changes
 10. ตรวจสอบหน้าเว็บโดยคลิกที่ Preview
 11. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish

วิธีการจัดการหน้า Product (ทั่วไป)


 1. ไปที่เมนู Products > Add Product
 2. ตั้งชื่อสินค้า
 3. เลือก Product Categories
 4. ใส่ Product Tag : E-Shop
 5. เลือกรูป Product Image โดยมาสารถลากรูปจากเครื่องลงที่ Media Library ได้เลย
 6. Copy Text จากหน้าตัวอย่าง มาวางที่ช่อง Description และ Product Short Description
 7. Replace รูปภาพ
 8. ตรงส่วน Code ปุ่มให้ Copy URL ของไฟล์ PDF ใน Media Library มาวางแทนที่ URL เดิม ของทั้งสองภาษา
 9. แก้ไขข้อมูลใน Product Short Description ให้ตรงกับสินค้าในหน้าที่ดำเนินการอยู่
 10. ไปที่เมนู Product Data > General ใส่ราคาในช่อง Regular price > Inventory ใส่ SKU, Stock > Shipping ใส่น้ำหนักสินค้า
 11. ตรวจสอบหน้าเว็บโดยคลิกที่ Preview
 12. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Publish

วิธีการจัดการหน้า E-Shop และ Product Search ด้วย CSV Import


E-Shop

 1. ไปที่ Google Drive Folder All CSV
 2. ทำการตรวจสอบไฟล์ที่จะ Upload เข้าไป
 3. ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ทำการ Download ในรูปแบบ CSV คลิกปุ่มด้านบน File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet)
 4. ไปที่หน้า admin เข้าเมนู CSV Import > CSV Import
 5. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Headers ทำการตรวจสอบ header ของไฟล์ที่เรากำลังจะ Upload ว่าอยู่ใน ชื่อ name ไหน
 6. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Import  ทำการเลือก header ที่ช่อง Select a header เลือก E-Shop Full
 7. ทำการ Upload File ที่ช่อง Select a File > เลือกไฟล์
 8. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม load
 9. รอจนแทบโหลดเสร็จก็เป็นการเสร็จสิ้น

E-Shop Stock (CSV Table column sku,stock_status,stock)

 1. ไปที่ Google Drive Folder All CSV
 2. ทำการตรวจสอบไฟล์ที่จะ Upload เข้าไป โดยชื่อไฟล์คือ E-shop A M Stock จะมี column sku,stock_status,stock
 3. ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ทำการ Download ในรูปแบบ CSV คลิกปุ่มด้านบน File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet)
 4. ไปที่หน้า admin เข้าเมนู CSV Import > CSV Import
 5. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Headers ทำการตรวจสอบ header ของไฟล์ที่เรากำลังจะ Upload ว่าอยู่ใน ชื่อ name ไหน
 6. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Import  ทำการเลือก header ที่ช่อง Select a header เลือก E-Shop Stock
 7. ทำการ Upload File ที่ช่อง Select a File > เลือกไฟล์
 8. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม load
 9. รอจนแทบโหลดเสร็จก็เป็นการเสร็จสิ้น

E-Shop Product Description (CSV Table column sku,post_content)

 1. ไปที่ Google Drive Folder All CSV
 2. ทำการตรวจสอบไฟล์ที่จะ Upload เข้าไป โดยชื่อไฟล์คือ E-shop A M post_content จะมี column sku,post_content
 3. ช่อง post_content จะเป็น Code html ให้แก้ไขในส่วน src=”ใส่ Link รูปภาพในช่องนี้” และ link=”ใส่ Link รูปภาพในช่องนี้” โดยเอา Link ภาพมาจาก ในการ upload ในเมนู Media > Library ก่อน แล้ว Copy URL มาวาง
 4. ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ทำการ Download ในรูปแบบ CSV คลิกปุ่มด้านบน File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet)
 5. ไปที่หน้า admin เข้าเมนู CSV Import > CSV Import
 6. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Headers ทำการตรวจสอบ header ของไฟล์ที่เรากำลังจะ Upload ว่าอยู่ใน ชื่อ name ไหน
 7. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Import  ทำการเลือก header ที่ช่อง Select a header เลือก E-Shop post_content
 8. ทำการ Upload File ที่ช่อง Select a File > เลือกไฟล์
 9. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม load
 10. รอจนแทบโหลดเสร็จก็เป็นการเสร็จสิ้น

Product Search

 1. ไปที่ Google Drive Folder All CSV
 2. ทำการตรวจสอบไฟล์ที่จะ Upload เข้าไป
 3. ตรวจสอบเสร็จแล้วให้ทำการ Download ในรูปแบบ CSV คลิกปุ่มด้านบน File > Download as > Comma-separated values (.csv, current sheet)
 4. ไปที่หน้า admin เข้าเมนู CSV Import > CSV Import
 5. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Headers ทำการตรวจสอบ header ของไฟล์ที่เรากำลังจะ Upload ว่าอยู่ใน ชื่อ name ไหน
 6. ไปที่ Link ด้านบน เมนู Import  ทำการเลือก header ที่ช่อง Select a header เลือก Product Search
 7. ทำการ Upload File ที่ช่อง Select a File > เลือกไฟล์
 8. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม load
 9. รอจนแทบโหลดเสร็จก็เป็นการเสร็จสิ้น

วิธีการจัดการหน้า Online Warranty


 1. ไปที่หน้า Online Warranty ถ้าเราอยู่ที่หน้า ภาษาไทย จะใช้ Form คนละ Form กับภาษาอังกฤษ
 2. เข้าปุ่มเมนูด้านบน แก้ไขหน้า
 3. ภาษาไทย ใช้ gravityform id 1 ส่วนภาษาอังกฤษ ใช้ gravityform id 2
 4. เข้าไปที่เมนูด้ายซ้าย ปุ่ม Forms > Forms
 5. เอาเมาส์ไปวางบน Online Warranty แล้วเข้าที่คำว่า Entries เพื่อตรวจข้อมูลของผู้กรองข้อมูลมา
 6. ถ้าพบข้อมูลให้กดปุ่ม View ทำการตรวจสอบข้อมูล
 7. ถ้าต้องการปริ้น ด้านขวาล่างสามารถกดปริ้นได้

วิธีการจัดการหน้า Manuals


 1. ไปที่หน้าเมนู Support และเข้า เมนู Manuals
 2. เข้าที่หน้า admin > Simple Link Directory > Import/Export
 3. ที่ช่อง Export to a Csv File ให้กดปุ่ม Export SLD Data เพื่อเอาข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันมาแก้ไข
 4. ทำการเปิด File ที่ Download มา
 5. ทำการ Copy แถวล่างสุด และ วางข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่เฉพาะช่อง Item Title และ Link
 6. ในส่วนข้อมูล Link ให้ทำการ Upload ไฟล์ PDF ใน Media > Library ก่อน แล้ว Copy URL มาวาง
 7. เพิ่มเสร็จทำการ Save เป็นไฟล์ CSV
 8. ในช่องด้านล่างถัดมาเป็นช่อง Import from a CSV File ให้ทำการกดปุ่ม เลือกไฟล์ เอาไฟล์ที่เรา Save ไว้ ใส่ไป
 9. กดปุ่ม Add New Item
 10. เข้าที่ Simple Link Directory > Manage List Items
 11. ทำการลบอันเก่า โดยการติ๊กถูกที่หน้า ข้อมูลนั้น เลือก Move to Trash และกด Apply เป็นการเสร็จสิ้น