วิธีจัดการเนื้อหา Panapat.com

วิธีจัดการเนื้อหา Panapat.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Panapat.com

วิธีการจัดการหน้า Page (Home, About Us, OEM, Where to buy, Contact Us)


 1. ไปที่เมนู Page > All Pages คลิก Edit หน้าที่ต้องการแก้ไข (หรือคลิกที่ Edit Pages ที่อยู่ด้านบนของแต่ละหน้า)
 2. สามารถแก้ไข Element ต่างๆได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element ที่ต้องการ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 3. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 4. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 5. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Preview เพื่อตรวจสอบ
 6. คลิก Publish

วิธีการเพิ่มบทความ Post (NEWS & EVENTS)


 1. ไปที่เมนู Post > Add New
 2. ใส่หัวข้อ Post
 3. แก้ไขเนื้อหา Categories และรูปภาพตามต้องการ
 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Preview เพื่อตรวจสอบ
 5. คลิก Publish

วิธีเพิ่มสินค้า PRODUCTS


 1. ไปที่เมนู Products > Add Product
 2. ใส่ชื่อของสินค้า และเลือก Product Categories “สามารถเลือก Categories ได้หลาย Categories”
 3. ใส่รูปภาพของสินค้าหลักที่ Product Image โดยสามารถลากรูปภาพมาจากในเครื่องได้เลย
 4. กรอกข้อมูล ราคา รายละเอียดสินค้า
 5. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 6. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update
 7. สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล Product ได้โดยไปที่เมนู Products > Products ลากเมาส์ไปวางเหนือสินค้าที่ต้องการ และคลิก Edit หากต้องการลบ Category เลือก Trash