แจ้งการปรับรูปแบบบริการ Support, Maintenance ปี 2017

แจ้งการปรับรูปแบบบริการ Support, Maintenance ปี 2017

ตอนนี้ WebsiteCafe มีจำนวนเว็บไซต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้พวกเราดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเกือบ 100 เว็บไซต์บน Server ของเราตอนนี้ ซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่เราต้องดูแลให้อยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบบริการของ Managed WordPress Hosting

เพื่อเป็นการปรับรูปแบบบริการ Support, Maintenance และการปรับปรุงเว็บไซต์ของลูกค้า ให้สอดคล้องกับจำนวนทีมงาน Support ของเรา (ที่มีค่อนข้างน้อย) และเพื่อให้การบริการ และการบริหารเวลาการทำงาน เป็นไปโดยทั่วถึงกับลูกค้าทุกท่าน จึงจำเป็นต้องขอปรับรูปแบบบริการ การแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์  ดังนี้นะครับ

  • กรณีต้องการ Update เนื้อหาของเว็บไซต์ (ในกรณีที่ไม่มาก) ยังคงทำให้ฟรีเหมือนเดิมครับ
  • กรณีแก้ไข หรือปรับปรุงจำนวนมาก ราคาชั่วโมงการทำงาน ยังคงราคาเดิม คือ man-hour ละ 1,000 บาท
  • จำเป็นต้องของดรับบริการทุกกรณี สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ Hosting ที่อื่นครับ
  • กรณีสำหรับเว็บไซต์ที่ทำใหม่กับ WebsiteCafe แต่มีความจำเป็นต้องใช้ Hosting ที่อื่น ทางเราจะดูแลต่อให้ 1 เดือนหลังจากเว็บไซต์ใหม่เสร็จแล้ว หลังจากนั้นจำเป็นต้องของดบริการ Support และการปรับปรุงเว็บไซต์ทุกกรณีครับ