วิธีจัดการเนื้อหา Limpani.com

วิธีจัดการเนื้อหา Limpani.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Limpani.com

วิธีแก้ไขข้อมูล PAGE (HOME, ABOUT, CONTACT)


 1. ไปที่เมนู Page > All Pages
 2. คลิก Edit หน้าที่ต้องการแก้ไข
 3. สามารถแก้ไข Element ต่างๆได้โดยนำเมาส์ไปวางเหนือ Element ที่ต้องการ > คลิกที่รูปดินสอ > เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วคลิก Save Changes
 4. Element ต่างๆสามารถเคลือนย้ายได้โดยนำเมาส์วางเหนือ Element ที่ต้องการให้ขึ้นเป็นลูกศรสี่แฉกและคลิกค้างไว้
 5. Element ต่างๆสามารถแก้ไข คัดลอก หรือลบ ได้โดยคลิกบริเวณมุมขวามือ
 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Preview เพื่อตรวจสอบ
 7. คลิก Publish

วิธีแก้ไขข้อมูล POST (BLOG)


 1. ไปที่เมนู Post > All Pages
 2. คลิก Edit หน้าที่ต้องการแก้ไข
 3. แก้ไขเนื้อหา Categories และรูปภาพตามต้องการ
 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Preview เพื่อตรวจสอบ
 5. คลิก Publish

วิธีการตั้งค่า WooCommerce


 1. ไปที่เมนู WooCommerce > Settings
 2. ในหน้า General Options เป็นส่วนการตั้งค่าทั่วไปของ WooCommerce เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิก Save changes
 3. ไปที่เมนู Checkout > BACS > Account Details สามารถเพิ่มและลบข้อมูลบัญชีธนาคารได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิก Save changes
 4. ไปที่เมนู Email เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ต้องการรับข้อมูลออเดอร์จากลูกค้าโดยคลิกที่รูปเฟืองด้านขวาของเมนู New order/Cancelled order/Failed order จากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการในช่อง Recipient(s) เมื่อเสร็จแล้วคลิก Save changes

วิธีจัดการ Product Categories


 1. ไปที่เมนู Products > Categories
 2. เพิ่ม Category สินค้าโดยเข้าไปจัดการในส่วนของ Add New Product Category  ทางด้านซ้ายมือ
 3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก Add New Product Category
 4. สามารถสร้าง Sub Category ได้โดยวิธีเดียวกับการเพิ่ม Category สินค้าและเลือกเมนู Parent เพื่อเลือก Category หลัก
 5. สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล Category ได้โดยลากเมาส์ไปวางเหนือ เมนู Category และคลิก Edit หากต้องการลบ Category เลือก Delete
 6. วิธีการเพิ่มเมนู Category สินค้าดูได้ตามวิดีโอ

วิธีจัดการสินค้า PRODUCTS


 1. ไปที่เมนู Products > Add Product
 2. ใส่ชื่อของสินค้า และเลือก Product Categories “สามารถเลือก Categories ได้หลาย Categories”
 3. ใส่รูปภาพของสินค้าหลักที่ Product Image โดยสามารถลากรูปภาพมาจากในเครื่องได้เลย
 4. กรอกข้อมูล ราคา รายละเอียดสินค้า
 5. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 6. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update
 7. สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล Product ได้โดยไปที่เมนู Products > Products ลากเมาส์ไปวางเหนือสินค้าที่ต้องการ และคลิก Edit หากต้องการลบ Category เลือก Trash

วิธีการตั้งค่าขนาดเสื้อ สีเสื้อ (Attribute)


 1. ไปที่เมนู Products > Products
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข คลิก Edit ที่สินค้านั้น
 3. เมื่อเข้ามาภายในหน้าจัดการสินค้า เลื่อนลงมาที่เมนู Product Data (ถ้าไม่มีเมนูนี้แสดง ให้คลิกที่แถบ Screen Options ด้านขวาบน และติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรง Product Data )
 4. ไปที่เมนู Attributes เพิ่มรายละเอียดไซส์และสีตามในวีดีโอ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save Changes
 5. ไปที่เมนู Variations ในแต่ละไซส์คลิกที่รูปสามเหลี่ยมสีดำด้านขวา จะสามารถกรอกข้อมูลราคา จำนวณสินค้าที่มีอยู่ได้ หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Save Changes > Update