วิธีแยก Font สำหรับเว็บหลายภาษา WordPress + WPML

วิธีแยก Font สำหรับเว็บหลายภาษา WordPress + WPML

กรณีที่เราเลือกทำ Font face ภาษาไทย แล้วพบว่าตัวภาษาอังกฤษไม่สวย หรือจำเป็นต้องทำ Font face ภาษาอื่นๆ แยกออกจากกัน สำหรับเว็บ WordPress ที่ใช้ WPML Plugin มาช่วยทำระบบเว็บหลายภาษา เราสามารถแสดง Font แยกออกจากกันในแต่ละภาษา โดยมีวิธีการปรับแต่งดังนี้ครับ

ให้ใช้เป็น Child Theme แล้วใส่โค้ดด้านล่างที่ functions.php ของ Child Theme

// add lang code in body class
function wpml_lang_body_class($classes) {
    $classes[] = ICL_LANGUAGE_CODE;

    return $classes;
}
add_filter('body_class','wpml_lang_body_class');

เลือกใช้ Font ได้ตามต้องการโดยกำหนด Custom CSS  เป็น

  • .en สำหรับหน้าภาษาอังกฤษ
  • .th สำหรับหน้าภาษาไทย