การจัดการเว็บไซต์ สุขใจออร์แกนิก 1

การจัดการเว็บไซต์ สุขใจออร์แกนิก 1

วีดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมรายการอธิบายทีละขั้นตอน เพื่อจัดการเนื้อหาในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงการจัดการเนื้อหาของสินค้า

การแก้ไขเนื้อหาหน้า Home

 1. ไปที่เมนู All Pages แล้วคลิก Edit “หน้าแรก”
 2. จะปรากฎกล่องการใช้งานของ Visual Composer ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ในลักษณะการลากวางเนื้อหาแต่ละส่วนได้ตามต้องการ
 3. กรณีต้องการแก้ไข Text ก็คลิกที่เครื่องหมายดินสอ ในกล่อง Text Block ที่เราต้องการ
 4. สามารถ Copy Text Block  ได้ ด้วยการคลิกที่เครื่องหมาย Clone Text Block
 5. หรือต้องการลบทิ้งก็คลิกที่เครื่องหมายถังขยะ
 6. สามารถลากวาง Text Block ไปยังตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการได้
 7. ในการจัดการให้กดปุ่ม Preview Changes เพื่อดูหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราได้แก้ไขไป (ห้ามกดปุ่ม Update)
 8. เมื่อแก้ไขหน้านี้เสร็จแล้วทั้งหมด จึงกดปุ่ม Update

หน้าวิธีการสั่งซื้อ ก็ใช้การจัดการเช่นเดียวกันครับ

การจัดการรูปภาพในเนื้อหา

 1. หากต้องการเพิ่มรูปภาพ จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Single Image
 2. คลิกที่เครื่องหมายบวกในกล่อง Column ที่ต้องการ จะแสดงหน้าต่างชุดของเครื่องมือต่างๆ ให้เราเลือกใช้งาน ให้เลือก Single Image
 3. เลือกรูปที่ต้องการตรง Select image from media library
 4. จะแสดงกล่องหน้าต่าง Media library ที่เก็บรูปของเว็บไซต์ทั้งหมดไว้ สามารถเลือกรูปเก่าใช้งานได้ที่นี่
 5. ช่อง Image size ใส่ขนาดตามต้องการ ให้ใส่คำว่า “thumbnail”, “medium”, “large”, “full”
 6. ช่อง On click action สามารถเลือกได้หลายอย่าง เช่นให้แสดงเป็น Pouup หรือลิงก์ไป URL หน้าอื่นๆ ตามตัวอย่างในวีดีโอ
 7. หากต้องการเลือกรูปใหม่จากเครื่องคอมของตัวเอง ในส่วนของ Media library ให้คลิกที่แถบ Upload File แล้วเลือกรูปจากในเครื่องได้ตามต้องการ

ควรเตรียมรูปภาพที่ขนาดใกล้เคียงกับการเห็นบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ควรใช้รูปที่มีขนาดใหญ่เกินไป ขนาดแนะนำคือความกว้างไม่เกิน 1000px

วิธีการจัดการเนื้อหาข่าว

 1. ไปที่เมนู Post > Add New เพื่อสร้างบทความใหม่
 2. ใส่ชื่อและเนื้อหาได้ตามต้องการ
 3. หากต้องการเพิ่มรูป ให้คลิกที่ปุ่ม Add Media
 4. สามารถเลือกตำแหน่งของรูปได้ที่ช่อง Alignment และเลือกขนาดของรูปได้ที่ช่อง Size
 5. คลิกที่ปุ่ม Insert in to Post รูปจะมาแสดงบนเนื้อหาของบทความ
 6.  เลือกหมวดหมู่ของบทความที่กล่อง Categories ขวามือ
 7. เพิ่มรูปที่ Featured Images
 8. ใส่คำนำของบทความที่ช่อง Excerpt

ขนาดของรูปที่ใช้ในบทความ ความกว้างไม่ควรเกิน 1000px

ขนาดของรูป Featured Images 1000 x 700px โดยประมาณ

วิธีการเพิ่มข่าวที่เป็น YouTube

 1. ไปที่เมนู Post > Add New เพื่อสร้างบทความใหม่
 2.  ตั้งชื่อให้กับ Post
 3. กล่อง Format เลือกเป็น Video
 4. กล่อง Videos & oEmbed จะแสดงขึ้นมา
 5. ให้ใส่ URL ของ YouTube ที่ต้องการลงในช่อง oEmbed
 6. เลือกหมวดหมู่ที่กล่อง Categories
 7. ใส่คำนำได้ที่ช่อง Excerpt

การจัดการหมวดหมู่สินค้า

 1. ไปที่เมนู Products > Categories
 2.  หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ ใส่ชื่อได้ที่ช่อง Add New Product Category
 3. เลือกหมวดหมู่หลักได้ที่ช่อง Parent
 4. คลิกปุ่ม Add New Product Category ด้านล่าง
 5. หากต้องการเรียงลำดับหมวดหมู่ ให้เข้ามาที่เมนู Products > Categories ใหม่อีกครั้ง
 6. จะสามารถลากหมวดหมู่สลับตำแหน่งได้ตามต้องการ

ขนาดของรูปหมวดหมู่สินค้า 300 x 300px หรือใช้รูปเดิมของสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าได้เลย ตัวระบบจะ Crop ตรงกลางให้อัตโนมัติ

วิธีการเพิ่มสินค้าใหม่

 1. ไปที่เมนู Products > Products
 2. หากต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ ให้คลิกที่ Duplicate ในสินค้าต้นแบบที่ต้องการ
 3. ระบบจะ Clone เนื้อหาของสินค้าเดิมทั้งหมดมาสร้างเป็นหน้าใหม่
 4. แก้ไขชื่อของสินค้าได้ที่ช่องด้านบน
 5. แก้ไข URL ของสินค้า Permalink
 6. เปลี่ยนรูปหลักของสินค้าได้ที่กล่อง Product Image
 7. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่กล่อง Product Categories
 8. เนื้อหาและรายละเอียดของสินค้า สามารถแก้ไขได้ที่กล่อง Product Short Description
 9. ตั้งค่าที่กล่อง Product Data โดยให้เลือกเป็น Simple Product
 10. ใส่ราคาของสินค้าได้ที่ช่อง Regular price และ Sale price
 11.  สามารถกำหนด Stock ของสินค้าที่จะขายได้ที่แถบ Iventory
 12. Stock quantity ใส่ตัวเลขจำนวนสินค้า
 13. ช่อง Stock status ให้เลือกเป็น In stock
 14. เลือกผู้ขายที่ช่อง Vendor

ขนาดแนะนำของรูป Product Image 675 × 900px

ใส่ลิงก์ให้รูป ประโยชน์ผักและผลไม้ชนิดนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม Add Media เลือกรูปที่ต้องการ แล้ว COPY URL จากช่อง URL แล้วปิดกล่อง Media
 2. คลิก Edit ที่รูป ประโยชน์ผักและผลไม้ชนิดนี้
 3. ช่อง Link To  เลือกเป็น Custom URL แล้วใส่ URL ที่ต้องการลงในช่อง
 4. คลิก Advanced Options แล้วติ๊กเครื่องหมายที่ Open link in a new tab
 5. กดปุ่ม Update

วิธีการเลือกสินค้าไปแสดงที่หน้าแรก

 1. ไปที่เมนู Products > Products
 2. คลิกที่เครื่องหมายรูปดาวในสินค้าที่ต้องการให้แสดงที่หน้า  Home
 3. สามารถแสดงสินค้าแนะนำได้ 8 ชิ้นครับ

ส่วนพิเศษเพิ่มเติม