การจัดการเว็บไซต์ สุขใจออร์แกนิก 2

การจัดการเว็บไซต์ สุขใจออร์แกนิก 2

วีดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ ส่วนนี้จะสอนการจัดการผู้ขาย และการจัดการระบบการซื้อขายทั้งหมดครับ

การตั้งเวลาการขายสินค้าแบบ Bulk

วิธีกำหนดการขาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนปิดรับการสั่งซื้อในวันจันทร์ เวลา 16.00 น.

ในกรณีที่ลงสินค้าครบหมดแล้ว และต้องการตั้งเวลาแบบครั้งเดียวได้ผลกับทุกสินค้า ให้ทำตามวิธีนี้

 1. ไปที่เมนู Availability scheduler > Bulk availability scheduler
 2. ช่อง Select product categories เลือกเฉพาะหมวดหมู่หลักเท่านั้นคือ ข้าว, ผัก, ผลไม้, สินค้าแปรรูป, ไข่
 3. ช่อง 
 4. ตั้งเวลาเริ่มขายที่วันพฤหัส Thursday ช่อง Purchase period  เลือกเป็น Available during the selected time range
 5. Start time  เลือกเป็น 12:00, End time  เลือกเป็น 23:50
 6. วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งค่าช่อง Purchase period  เป็น Throughout the day
 7. วันจันทร์ ช่อง Purchase period  เลือกเป็น Available during the selected time range
 8. Start time  เลือกเป็น 00:00, End time  เลือกเป็น 16:00
 9. วันอังคารและพุธ ตั้งค่าช่อง Purchase period  เป็น Disabled for this day

การตั้งเวลาการขายสินค้าทีละชิ้น

การตั้งเวลาแบบ Bulk availability scheduler จะจัดการสินค้าที่เลือกทั้งหมดในทีเดียวกันครับ ค่าต่างๆ ที่เราได้ตั้งไว้ จะเข้าไปอยู่ในหน้าสินค้าทุกชิ้นแล้ว

ในกรณีที่เรามีสินค้าใหม่เพิ่มเข้าไปใหม่ ก็สามารถไปจัดการที่สินค้าตัวนั้นได้เลย ด้วยวิธีแบบเดิมครับ

การจัดการเกษตรกรผู้ขาย

 1. ไปที่เมนู Users > All Users จะแสดงสมาชิกทั้งหมดของเว็บ
 2. คลิกเลือกที่ Vendor
 3. คลิก Edit ตรงรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
 4. ถ้าต้องการเพิ่มผู้ขายให้คลิกที่ปุ่ม Add New
 5. Username ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 6. ช่อง Role ต้องเป็น Vendor เสมอ
 7. ใส่ชื่อกลุ่มที่ช่อง First Name
 8. ช่อง Email ต้องใช้อีเมลที่ใช้งานจริงอยู่เท่านั้น
 9. ใส่ชื่อที่ Shop name
 10. ใส่รายละเอียดที่ช่อง Seller info

การจัดการ Order สินค้า

 1. ไปที่เมนู WooCommerce > Orders
 2.  เลือกดู Order ตามสถานะสินค้าต่างๆ โดยการคลิกที่ Processing | On Hold  | Completed | Cancelled
 3. คลิกที่ไอคอนรูปตา จะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อทั้งหมด
 4. กล่อง Order Notes จะแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ Order นี้ทั้งหมด
 5. สามารถแทรกโน๊ตของเราเข้าไปได้ ที่ช่อง Add note หากเลือกเป็น Note to Customer ลูกค้าจะได้รับข้อความด้วย
 6. Processing คือ Order ที่ผ่านการชำระเงินผ่าน SCB Easy Net เรียบร้อยแล้ว รอการจัดส่ง
 7. หากจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ต้องเปลี่ยนสถานะให้เป็น Completed เสมอที่ช่อง Order status:
 8. On Hold คือระบบไม่ได้รับแจ้งการชำระเงินจาก SCB ซึ่งอาจเกิดจากลูกค้าจ่ายเงินแล้ว แต่ไม่ได้กดปุ่ม BACK TO MERCHANT กลับมา
  scb comment
 9. ให้นำหมายเลขการสั่งซื้อไปตรวจสอบที่ระบบ Merchant ของ SCB ถ้ามีเลข Order ID ตรงกัน ให้มาเปลี่ยนสถานะ Order เป็น Processing
 10. ในกรณีที่ตรวจสอบกับระบบ Merchant ของ SCB แล้วไม่มีเลข Order ID  แสดงว่าลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินครับ

การเข้าดูรายงานการซื้อขาย

 1. ไปที่เมนู WooCommerce > Report
 2. จะมีรายงานต่างๆ แยกออกเป็น 4 ชุดคือ Orders, Customers, Stock, WC Vendors
 3. ที่แถบ Orders จะแสดงยอดการขายทั้งหมด สามาถเลือกแสดงตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ ที่ช่อง Custom สามารถระบุวันที่ได้เลย
 4. Orders สามาถดูได้ตามชนิดของเมนูคือ Sales by date | Sales by product | Sales by category | Coupons by date
 5. ที่แถบ Customers คลิกที่ Customer List จะแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมดให้คลิกที่ไอคอนรูปดวงตา จะแสดง Orders ทั้งหมดของสมาชิกคนนั้น
 6. แถบ Stock จะแสดงรายงานของจำนวน Stock สินค้าทั้งหมด
 7. แถบ WC Vendors จะแสดงการขายของผู้ขายโดยแบ่งตามเมนูคือ Commission by vendor | Commission by product | Commission Totals

การจัดการค่า Commission ให้กับผู้ขาย

 1. ไปที่เมนู WooCommerce > Commission จะแสดงรายการซื้อขายทั้งหมด
 2. ให้เลือกแสดงเฉพาะ Status เป็น Due จะแสดงรายการที่ยังไม่จ่ายค่า Commission ให้กับผู้ขาย
 3. ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการ แล้วเลือกช่อง Bulk Actions เป็น Mark Paid ในรายการที่จ่ายค่า Commission แล้ว