การจัดการเนื้อหา MEDIFOODS

การจัดการเนื้อหา MEDIFOODS

วีดีโอสอนการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมรายการอธิบายทีละขั้นตอน เพื่อจัดการเนื้อหาในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

การแก้ไขเนื้อหาหน้า Home

 1. ไปที่เมนู All Pages แล้วคลิก Edit “หน้าแรก”
 2. จะปรากฎกล่องการใช้งานของ Visual Composer ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ในลักษณะการลากวางเนื้อหาแต่ละส่วนได้ตามต้องการ
 3. กรณีต้องการแก้ไข Text ก็คลิกที่เครื่องหมายดินสอ ในกล่อง Text Block ที่เราต้องการ
 4. สามารถ Copy Text Block  ได้ ด้วยการคลิกที่เครื่องหมาย Clone Text Block
 5. หรือต้องการลบทิ้งก็คลิกที่เครื่องหมายถังขยะ
 6. สามารถลากวาง Text Block ไปยังตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการได้
 7. ในเครื่องมือ Heading สามารถเปลี่ยนขนาดหัวข้อได้ที่ช่อง Text Size
 8. ในการจัดการให้กดปุ่ม Preview Changes เพื่อดูหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราได้แก้ไขไป (ห้ามกดปุ่ม Update)
 9. เมื่อแก้ไขหน้านี้เสร็จแล้วทั้งหมด จึงกดปุ่ม Update

หน้าอื่นๆ เช่น ที่มา, วิธีสั่งซื้อ, ติดต่อเรา สามารถใช้วิธีการเดียวกันกับหน้า Home ครับ

การจัดการรูปภาพในเนื้อหา

 1. หากต้องการเพิ่มรูปภาพ จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Single Media
 2. คลิกที่เครื่องหมายบวกในกล่อง Column ที่ต้องการ จะแสดงหน้าต่างชุดของเครื่องมือต่างๆ ให้เราเลือกใช้งาน ให้เลือก Single Media
 3. เลือกรูปที่ต้องการตรง Media
 4. จะแสดงกล่องหน้าต่าง Media library ที่เก็บรูปของเว็บไซต์ทั้งหมดไว้ สามารถเลือกรูปเก่าใช้งานได้ที่นี่
 5. เมื่อได้รูปแล้วให้ไปที่ แถบ Aspec ให้ระบุขนาดความกว้างของรูปเป็น px ที่ช่อง Width
 6. ใส่ตัวเลขความกว้างตามต้องการ แต่ต้องไม่เกินความกว้างจริงของขนาดรูป
 7. สามารถจัดตำแหน่งให้ ซ้าย ขวา กลาง ได้ที่ช่อง Alignment
 8. ที่ช่อง Shape สามารถเลือกวิธีแสดงรูปภาพได้
 9. มีแถบ General หากเลือก Lightbox เป็น Yes เมื่อคลิกที่รูปจะแสดง Popup รูปใหญ่ขึ้นมา
 10. หากต้องการให้รูปลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ ให้ใส่ URL ที่ช่อง URL (Link)
 11. หากต้องการเลือกรูปใหม่จากเครื่องคอมของตัวเอง ในส่วนของ Media library ให้คลิกที่แถบ Upload File แล้วเลือกรูปจากในเครื่องได้ตามต้องการ

ควรเตรียมรูปภาพที่ขนาดใกล้เคียงกับการเห็นบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ควรใช้รูปที่มีขนาดใหญ่เกินไป ขนาดแนะนำคือความกว้างไม่เกิน 1000px

ตัวหนังสือภาษาไทยหลายจุดของเว็บนี้ จะใช้เป็นรูป PNG ครับ เพราะฉะนั้นหากต้องการเปลี่ยนข้อความในส่วนนี้ จะต้องสร้างตัวหนังสือเป็นรูปมาแทนที่รูปเดิมครับ

การแก้ไข Slide Banner  หน้า Home

 1. ไปที่เมนู Content Block > All Content Block
 2. คลิกที่หน้า Home Banner เพื่อเข้าแก้ไข
 3. จะมีกล่องเครื่องมือของ Visual Composer ให้เราใช้งานเช่นเดิม สามารถลากวางเนื้อหาได้ด้วยวิธีเดิมทั้งหมด
 4. จะมี กล่อง Slide ให้ใช้งาน 3 แถว คือ 3 Banner นั่นเอง
 5. หากต้องการเพิ่ม banner ให้คลิกที่ไอคอน Clone this row
 6. หากต้องการเปลี่ยนรูป Background ให้คลิกที่เครื่องหมายดินสอ (Edit this row)
 7. แถบ Style สามารถเปลี่ยนรูปได้ที่ Background Media
 8. หากต้องการเปลี่ยน Motto คำนำ ให้คลิกที่กล่อง Single Media (ตัวหนังสือภาษาไทยจะเป็นรูป PNG)
 9. ที่แถบ Animation สามารถตั้งค่าการแสดงของข้อความได้
 10. หากต้องการย้ายตำแหน่งตัวหนังสือ ให้คลิกเครื่องหมายดินสอที่ Edit this column
 11. จัดตำแหน่งของตัวหนังสือได้ที่ช่อง Vertical Position และ Text Alignment
 12. เมื่อแก้ไขทั้งหมดเสร็จแล้วจึงค่อยกดปุ่ม Update

ขนาดของรูป Background image 1920 x 1080px หรือใกล้เคียง

วิธีการจัดการเนื้อหาของ ข่าวสารและความรู้

 1. ไปที่เมนู Post > Add New เพื่อสร้างบทความใหม่
 2. ใส่ชื่อและเนื้อหาได้ตามต้องการ
 3. หากต้องการเพิ่มรูป ให้คลิกที่ปุ่ม Add Media
 4. สามารถเลือกตำแหน่งของรูปได้ที่ช่อง Alignment และเลือกขนาดของรูปได้ที่ช่อง Size
 5. คลิกที่ปุ่ม Insert in to Post รูปจะมาแสดงบนเนื้อหาของบทความ
 6.  เลือกหมวดหมู่ของบทความที่กล่อง Categories ขวามือ  ข่าวสารเลือกเป็น News & Events, ความรู้เลือกเป็น Knowledge
 7. เพิ่มรูปที่ Featured Images
 8. ใส่คำนำของบทความที่ช่อง Excerpt

ขนาดของรูปที่ใช้ในบทความ ความกว้างไม่ควรเกิน 1000px

ขนาดของรูป Featured Images 1920 x 800px โดยประมาณ

วิธีการจัดการ Product Category

 1. ไปที่เมนู Products > Categories
 2.  หากต้องการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ ใส่ชื่อได้ที่ช่อง Add New Product Category
 3. เลือกหมวดหมู่หลักได้ที่ช่อง Parent
 4. คลิกปุ่ม Add New Product Category ด้านล่าง
 5. หากต้องการเรียงลำดับหมวดหมู่ ให้เข้ามาที่เมนู Products > Categories ใหม่อีกครั้ง
 6. จะสามารถลากหมวดหมู่สลับตำแหน่งได้ตามต้องการ

วิธีการเพิ่มสินค้าใหม่

 1. ไปที่เมนู Products > Products
 2. หากต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ ให้คลิกที่ Duplicate ในสินค้าต้นแบบที่ต้องการ
 3. ระบบจะ Clone เนื้อหาของสินค้าเดิมทั้งหมดมาสร้างเป็นหน้าใหม่
 4. แก้ไขชื่อของสินค้าได้ที่ช่องด้านบน
 5. เปลี่ยนรูปหลักของสินค้าได้ที่กล่อง Product Image
 6. เลือกหมวดหมู่สินค้าที่กล่อง Product Categories
 7. เนื้อหาและรายละเอียดของสินค้า สามารถแก้ไขได้ที่กล่อง Product Short Description
 8. ตั้งค่าที่กล่อง Product Data โดยให้เลือกเป็น Simple Product
 9. ใส่ราคาของสินค้าได้ที่ช่อง Regular price และ Sale price
 10.  สามารถกำหนด Stock ของสินค้าที่จะขายได้ที่แถบ Iventory

ขนาดแนะนำของรูป Product Image 1024 × 1534px

วิธีการเลือกสินค้าไปแสดงที่หน้า Home

 1. ไปที่เมนู Products > Products
 2. คลิกที่เครื่องหมายรูปดาวในสินค้าที่ต้องการให้แสดงที่หน้า  Home
 3. สามารถแสดงสินค้าแนะนำได้ 8 ชิ้นครับ

ส่วนพิเศษเพิ่มเติม