แนะนำวิธีใช้งาน Limpani

แนะนำวิธีใช้งาน Limpani

วิธีหาขนาดรูป Home

  1. ใช้ Google Chrome
  2. คลิกขวาแล้วเลือกเมนู Inspect
  3. จะแสดงหน้าต่างของ HTML Code และจะแสดงโค้ดตรงตำแหน่งที่เราคลิกขวา
  4. ให้หาโค้ด <div class=”img-wrap”> ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด แล้วคลิกขยายโค้ดตามตัวอย่าง
  5. เลื่อนเม้าส์ไปแถว src=”โค้ดชื่อรูป” จะแสดงรูปและขนาดของรูปตามตัวอย่าง
  6. ขนาดของรูปจริงจะอยู่หลังคำว่า “Natural” เช่น  Natural: 1088 × 661 pixels