การจัดการ CONTENT หลายภาษาด้วย WPML

ขั้นตอนการสร้างหน้าภาษาที่ 2 (3,4,5) ด้วย WPML Plugin

หลังจากที่เรามีหน้าภาษาแรกเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มสร้างหน้าภาษาที่สอง ด้วยขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างครับ

การสร้าง PAGE สำหรับภาษาที่สอง

  1. ที่ภาษาหลักไปที่เมนู Page  แล้วเข้าไปที่หน้าที่ต้องการ
  2. ช่อง Translate this Document ติ๊กเลือก Duplicate ในภาษาอื่นที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม Duplicate
  4. หน้าภาษาที่ 2 จะถูก Clone ไปแล้วทั้งเนื้อหา และการตั้งค่าต่างๆ
  5. เปลี่ยนเมนูธงภาษาด้านบนไปภาษาที่ 2
  6. จะเข้าสู่หน้าแก้ไขของภาษาที่เราได้ Duplicate มา
  7. แก้ไขเนื้อหาได้ตามต้องการ
  8. กด Update

หากมีมากกว่า 2 ภาษาก็ให้ทำขั้นตอนเดียวกันนี้ครับ อยู่ที่ว่าเราจะติ๊กเลือก Duplicate ไปที่ภาษาใด

กรณีของเมนู Post ก็ทำแบบเดียวกันครับ

ปุ่ม TRANSLATE INDEPENDENTLY

ตอนนี้เนื้อหาภาษาที่ 2 จะเหมือนต้นแบบภาษาหลักเสมอ

เมื่อกดปุ่ม Translate independently หน้าตาของปุ่มจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ และเนื้อหาจะถูกแก้ไขอิสระออกจากกัน

กรณีที่เราต้องการสร้างหน้าภาษาที่ 2 แต่ไม่ต้องการแก้ไขเนื้อหาให้เปลี่ยนไป (เช่นหน้า Portfolio ที่แสดงเป็นรูปภาพอย่างเดียว) ยังคงใช้เนื้อหาที่ซ้ำกับภาษาแรกอยู่  หลังจากกดปุ่ม Duplicate แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรต่อครับ ในอนาคตถ้าเรามีการแก้ไขหน้าหลัก หน้าภาษาที่ 2 ก็จะถูกแก้ไขตามต้นแบบอัตโนมัติเสมอ

เราจะรู้ว่าตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่ที่หน้าภาษาอะไร ให้ดูจากเมนูรูปธงด้านบนเป็นหลัก และถ้าต้องการไปที่หน้าภาษาอื่นๆ ก็เลือกตรงธงเมนูนี้ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *