การจัดการเมนูของ WORDPRESS

วิธีการเพิ่ม ลบ และแก้ไขเมนูหลักของ WordPress สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองทั้งหมด ตามขั้นตอนดังนี้ครับ

การจัดการเมนูหลักของ WORDPRESS

 1. ไปมี่เมนู Appearance > Menus
 2. จะแสดงส่วนการจัดการเมนูบนเว็บไซต์ของเราทั้งหมด
 3. ในกรณีที่เราสร้างหน้าใหม่ขึ้นมา ก็เลือกหน้าที่ต้องการได้ที่กล่อง Pages
 4. ที่กล่อง Pages สามารถเลือกแสดงได้ 3 แบบคือ Most Recent, View All และ Search ในกรณีที่มี Page จำนวนมาก
 5. คลิกปุ่ม Add to Menu ลากวางจัดตำแหน่งได้ตามชอบ
 6. ถ้าตองการลบเมนูไหนทิ้ง ให้กดที่  Remove
 7. หากต้องการสร้าง Sub menu ให้ลากวางไปยังตำแหน่ง Sub menu ตามตัวอย่าง
 8. โดยปกติจะทำ Sub ได้ 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับ Theme ครับ
 9. หากต้องการสร้างให้เมนูลิงก์ไปที่เว็บอื่น ให้ไปที่กล่อง Custom Links สามารถใส่ชื่อลิงก์และเมนูได้อิสระ
 10. หากต้องการให้คลิกที่เมนูแล้วเปิดเป็นหน้าใหม่ ไปที่แถบ Screen Options ด้านบน แล้วติ๊กเลือก Link Target ให้แสดง
 11. หลังจากนั้นมาติ๊กเลือก Open link in a new window/tab ในเมนูที่เราต้องการ
 12. กดปุ่ม Save

ข้อควรระวัง การทำงานทั้งหมดนี้จะยังไม่ถูก Save จนกว่าเราจะกดปุ่ม Save สีฟ้าครับ

การจัดการชุดเมนูที่อยู่ในตำแหน่งอื่นๆ

ในเว็บของเราสามารถมีเมนูได้หลายชุดนะครับ เช่นเมนูตรง Footer, Sidebar หรือตำแหน่งพิเศษอื่นๆ ของ Theme ที่มีมาให้

 1. เราสามารถเลือกชุดเมนูอื่นๆ ได้ที่ช่อง Select a menu to edit
 2. หรือสามารถเพิ่มชุดเมนูใหม่เข้าไปได้ โดยคลิกที่ create a new menu
 3. หากต้องการจัดการตำแหน่งของเมนูที่ Footer และ Sidebar ให้ไปที่ Appearance > Widgets
 4. ลากกล่องเครื่องมือชื่อ Custom Menu ให้ไปอยู่ในกล่องของ Sidebar หรือ Footer ที่เราต้องการ
 5. ที่กล่อง Custom Menu จะแสดงชุดเมนูที่เราได้สร้างไว้ทั้งหมด เลือกใช้ได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: ส่วนของ Appearance > Widgets ชุดกล่องเครื่องมือต่างๆ แต่ละเว็บจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับ Theme ที่ใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *