การตั้งค่า GMAIL SMTP เพื่อใช้ส่งอีเมลบน WORDPRESS

ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติต่างๆ สำหรับ WordPress หากไม่มีการตั้งค่าการส่งแบบ SMTP อีเมลที่ถูกส่งส่วนใหญ่จะเข้าไปที่กล่องสแปมครับ หากต้องการให้เว็บไซต์ดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ก็ควรใช้การส่งแบบ SMTP ดีกว่า

โดยปกติผมจะเลือกใช้ SMTP ของ Gmail สำหรับทำระบบส่งอีเมลแจ้งเตือน ซึ่งการตั้งค่า Gmail ก็จะยุ่งยากมากกว่าระบบอีเมลทั่วไปอยู่พอสมควร และมีการเปลี่ยนรูปแบบการตั้งค่าด้านความปลอดภัยอยู่ตลอด แต่เราก็ได้มาซึ่งการใช้งานอีเมลที่ดีที่สุดในโลก

โดยเราสามารถใช้ได้ทั้ง Gmail แบบฟรี และ Google Apps แบบเสียเงิน ก็ได้ทั้ง 2 อย่างครับ ถ้าเป็นแบบ Gmail ฟรี จะส่งได้วันละไม่เกิน 2,000 ครั้ง ส่วนแบบเสียเงินก็ส่งได้มากถึง 10,000 ครั้งต่อวัน (เหมาะกับเว็บไซต์  E-commerce ที่มีการซื้อขายต่อวันเป็นจำนวนมาก)

การตั้งชื่ออีเมล

การตั้งชื่ออีเมลสำหรับใช้เป็นอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็น no-reply@domain.com หรือ no-reply-domain@gmail.com เพื่อสื่อให้รู้ว่าผู้รับไม่ควร reply กลับมา จะไม่มีคนรับนะ เพราะถูกส่งไปด้วยระบบแบบอัตโนมัตินั่นเอง (ตัวอย่างในวีดีโอ ไม่ได้ตั้งชื่อแบบนี้นะครับ)

PLUGIN

Gmail SMTP

เมื่อลง Plugin เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำตามวิธีด้านล่างทีละขั้นตอนได้เลยครับ

 1. ไปที่เมนู Setting > Gmail SMTP
 2. คลิกลิงก์ Create a new web application ที่ข้อ 1 ของ Basic Setup Instructions
 3. จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าของ Google Developer Console
 4. ยอมรับข้อตกลงและคลิกปุ่ม Agree & continue
 5. ระบบจะเริ่ม Create Project ให้ ต่อไปก็คลิกที่ปุ่ม Go to credentials
 6. หน้า Add credentials to your project ช่อง Which API are you using? เลือกเป็น Gmail API
 7. ช่อง Where will you be calling the API From? เลือกเป็น Web browser  (Javascript)
 8. What data will you be accessing? เลือกเป็น User data
 9. คลิกปุ่ม What credentials do i need?
 10. จะมาที่หน้าต่อไป ให้ตั้งชื่อที่ช่อง Name
 11. Authorized Redirect URL ให้ copy URL จากหน้าของ Plugin มาใส่
 12. คลิกปุ่ม Create client ID
 13. ตั้งชื่อในช่อง Product name shown to users
 14. คลิกปุ่ม Continue
 15. คลิกปุ่ม Done
 16. จะมาที่หน้าของ Credentials ที่เราสร้างเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ชื่อเพื่อเข้าดูรายละเอียด
 17. ให้ Copy ค่าของ Client ID  และ Client Secret มาใส่ที่หน้า Plugin
 18. ที่หน้า Plugin ใส่ค่าต่างๆ ที่ OAuth Email Address, From Email Address, From Name
 19. เลือก Type of Encryption เป็น TLS และ SMTP Port เป็น 587
 20. กดปุ่ม Save Changes
 21. กดปุ่ม Grant Permission
 22. จะเข้ามาที่หน้าของ Google ให้คลิกปุ่ม Allow
 23. ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดที่ SMTP Status จะเป็นสีเขียว แสดงว่าเชื่อมต่อได้แล้ว
 24. ทดสอบการส่งอีเมล โดยไปที่แถบ Test Email ถ้าทดสอบแล้วได้รับอีเมล ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

การตั้งค่าก็จะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับ ทำตามทีละข้อให้ครบก็จะได้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เราจัดการด้าน Gmail SMTP ให้ เริ่มตั้งแต่ลง Plugin ตั้งค่าและทดสอบการใช้งานอีเมลทั้งระบบ รวมถึงการดูแลให้ระบบอีเมลอัตโนมัติ ให้ใช้งานได้ปกติตลอดอายุการใช้งาน ค่าบริการจ่ายครั้งเดียวราคา 3,000 บาทครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *