การจัดการเนื้อหาสำหรับ Member : ISO 50001

การจัดการเนื้อหาสำหรับ Member : ISO 50001

จะมี 3 หน้าที่เกี่ยวข้องนะครับคือ

  1. หน้า Demo (Demo Template ระบบเอกสาร)
  2. หน้า Demo Register
  3. หน้าจริง (Template ระบบเอกสาร)

วิธีทำ

  1. สร้างหน้า Demo สำหรับทำเนื้อหาตามต้องการ (Demo Template ระบบเอกสาร) เมื่อแก้ไขเนื้อหาเสร็จแล้วให้ Save Draft เก็บไว้เสมอ สำหรับการใช้งานในครั้งหน้า
  2. ไปที่กล่อง Text แล้ว Copy โค้ดที่ทำไว้ทั้งหมด
  3. นำโค้ดที่ได้ไปปล่อยลงที่กล่อง Text ของหน้าจริง (Template ระบบเอกสาร)
  4. ใส่โค้ดชุดนี้ s2Code ตามตัวอย่างในวีดีโอ (ห้ามเคาะเว้นบรรทัด)
  5. ไปที่หน้า Demo Register แล้วเข้าไปที่กล่อง Text แล้ว Copy โค้ดที่ทำไว้ มาใส่ที่หน้าจริงตามตำแหน่งในวีดีโอ
  6. ที่หน้าจริง (Template ระบบเอกสาร) ให้ทำงานที่กล่อง Text เสมอ ห้ามสลับไปที่ BACKEND EDITOR
  7. ลองกด Preview ดูก่อน ถ้าเรียบร้อยก็กด Update ได้เลยครับ