How to manage iEnergyGuru 3

How to manage iEnergyGuru 3

ส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ Plugins ครับ

วิธีการจัดการ Flyouts Plugin

เราใช้ Flyouts Plugin ในการทำปุ่ม Sticky ด้านข้างของหน้าเว็บ หรือตำแหน่งอื่นๆ

 1. ไปที่เมนู Flyouts
 2. คลิกแก้ไขที่หัวข้อ Member Register
 3. ใส่ Content แบบปกติได้ตามต้องการ
 4. กล่อง Flyout Styles (ด้านล่าง) ใช้จัดการเกี่ยวกับสี
 5. กล่อง Flyout Settings ใช้ตั้งค่าเกี่ยวกับ ตำแหน่ง และขนาดของพื้นที่ Content
  Page Restrictions กำหนดให้แสดงเฉพาะหน้าที่ต้องการ
  User Role Restrictions กำหนดให้แสดงเฉพาะเฉพาะกลุ่มสมาชิกที่ต้องการ
 6. กล่อง Trigger Settings ใช้ตั้งค่าเกี่ยวกับปุ่ม โดยสามารถเลือก ตำแหน่ง สี และชื่อของปุ่ม

วิธีการจัดการ PopupPress Plugin

เราสามารถกำหนด Popup ได้อย่างอิสระในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ด้วย PopupPress

 1. ไปที่เมนู PopupPress
 2. จะมีส่วนการจัดการเหมือนหน้า Post (เรื่อง)
 3. สามารถใส่เนื้อหาได้เหมือน Post (เรื่อง) ปกติ
 4. และสามารถเลือกแสดงเป็นรูปที่ต้องการได้เลย โดยตั้งค่าที่กล่อง Image/Slider
 5. Image/Slider สามารถใส่มากกว่า 1 รูปได้ ถ้ามีหลายรูปจะแสดงเป็นแบบ Slider
 6. สามารถใส่ลิงก์ให้กับรูป Popup ได้ที่ช่อง Image Link
 7. กล่อง Popup Button ด้านขวา สามารถสร้างปุ่มในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น
  ถ้าเลือกที่ Button และตั้งค่าปุ่มตามต้องการ กล่อง Popup Preview จะแสดงปุ่มที่เราได้สร้างไว้
  และมี Shortcode ของปุ่มให้นำไปใส่ในหน้าเว็บที่เราต้องการ
 8. หากต้องการให้ Popup แสดงอัตโนมัติให้เลือกเป็น No Button
 9. ตั้งค่าการแสดง Popup ได้ที่กล่อง Settings to Open and Close Popup
 10. ช่อง Action to open ให้เลือก Automatically จะแสดงขึ้นมาเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บ
 11. Use Cookie ให้เลือกเป็น Not ถ้าต้องการให้ Popup แสดงทุกครั้งที่เข้าหน้าเว็บ
 12. ช่อง Open in เลือกหน้าที่ต้องการให้ Popup แสดง
 13. ช่อง Disable for logged users เลือก Yes ถ้าต้องการให้ผู้ใช้ ล็อกอินแล้ว Popup จะไม่แสดง