How to manage iEnergyGuru 2

How to manage iEnergyGuru 2

ส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ Content ให้สนับสนุน SEO ครับ

เทคนิคการสร้าง Post (เรื่อง) ที่ต้องการใส่ Keyword SEO

 1. กำหนด 1 Post ต่อ 1 Keyword
 2. ตั้งชื่อของบทความ โดยมี Keyword สำหรับ SEO ของบทความนั้น
 3. ส่วนของ “ลิงก์ถาวร” ใส่ชื่อเป็น Keyword เช่นกัน
 4. สร้าง Post ด้วย Defualt Editor ไม่ควรใช้ Advanced Layout Editor (จะทำให้ใส่ Shortcode บางชนิดไม่ได้)
 5. จัดบทความให้มีหัวข้อด้วย โดยใช้เลือกตรงช่องย่อหน้า เป็น หัวข้อ1 หัวข้อ2 หัวข้อ3 ตามต้องการ การแสดงของขนาดตัวหนังสือ
 6. ใน หัวข้อ1 (หรือ หัวข้อ2 หัวข้อ3) ควรมี Keyword 1 ครั้ง
 7. ในบทความให้แทรก Keyword 3-5 ครั้งโดยประมาณ โดยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใกล้เคียงกัน
 8. ทำตัวหนาให้ Keyword ในบทความ 1 ครั้ง

วิธีการใส่ Keyword ในรูป

 1. ตั้งชิ่อรูปจากบนเครื่องของตัวเองเป็น ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
 2. ใส่รูปตามขั้นตอนปกติ
 3. คลิกรูปเพื่อ Edit แล้วใส่ Keyword ที่ช่อง “ตัวอักษรทางเลือก” (Alt Text)

วิธีการใช้ Yoast SEO Plugin

 1. ใส่ Keyword ที่ช่อง Focus Keyword
 2. ใส่ Description (ส่วนที่จะแสดงคำอธิบายบน Google) เป็นคำอธิบายบทความ และใส่ Keyword 1 ครั้ง
 3. หากทำตามขั้นตอนที่แนะนำครบ Yoast SEO จะแสดงไอคอนวงกลมสีเขียวให้เห็น