How to manage Sdt1988.com

How to manage Sdt1988.com

วีดีโอสอนการจัดการและใช้งานเว็บไซต์ Sdt1988.com

[WooCommerce] การเตรียมไฟล์และ Upload Header ผ่าน CSV


 

 1. สร้างไฟล์ CSV ด้วยโปรแกรม Excel จัดการเรียงหัวข้อต่างๆ
 2. Save as ไฟล์โดยใช้สกุล CSV
 3. ไปที่หน้า Dashboard ของเว็บไซต์ เลือกเมนู CSV Import
 4. Upload ไฟล์ Header.csv จากในเครื่อง หลังจาดนั้นคลิก Load file
 5. ตรวจสอบข้อมูล Header เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก Save


 

[WooCommerce] การ Upload รูปภาพและไฟล์ข้อมูลสินค้าผ่าน CSV


 

 1. สร้างไฟล์ CSV ด้วยโปรแกรม Excel จัดการเรียงหัวข้อต่างๆ
 2. ลงข้อมูลสินค้า
 3. Save as ไฟล์โดยใช้สกุล CSV
 4. ไปที่หน้า Dashboard ของเว็บไซต์ เลือกเมนู CSV Import
 5. ที่เมนู Select a CSV file คลิกเลือกไฟล์เพื่อ Upload ไฟล์สินค้า.csv จากในเครื่อง หลังจาดนั้นคลิก Load file
 6. ตรวจสอบข้อมูลของไฟล์สินค้า.csv เมื่อเรียบร้อยแล้ว คลิก Start หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นคำว่า Done
 7. ตรวจเช็คว่าข้อมูลสินค้าเข้าระบบหรือไม่ ให้ไปที่เมนู Product > Brands > ไล่ดูจากชื่อbrandหรือsearchหา