How to manage Lekkong

How to manage Lekkong

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ lekkong.com จะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน

วิธีแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์


 1. ไปที่เมนู Pages > All Pages แล้วเลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข
 2. ข้อมูลของเว็บจะอยู่ที่ ” Visual Composer “
 3. เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ส่วนต่างๆ ของ ” Visual Composer ” บริเวณที่เราต้องการแก้ไข จะมีไอคอนสีเขียวแสดง สำหรับ Edit, Clone และ Delete
 4. เนื้อหาส่วนต่างๆ สามารถ ลาก วาง เพื่อย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
 5. หากต้องการแก้ไขเนื้อหา สามารถคลิก Edit เพื่อเข้าแก้ไขเนื้อหาในส่วนนั้นๆ ได้ตามต้องการ
 6. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update

NOTE: การแก้ไขในส่วนของ Pages อาจจะมีผลต่อหน้า Layout ที่ได้ Design ไว้ ซึ่งหากไม่มั่นใจ สามารถส่งมาให้ทาง WebsiteCafe ช่วยแก้ไขได้

วิธีการเพิ่มวีดีโอที่ PRESS RELEASE


 1. ไปที่เมนู Posts > All Posts
 2. คลิกปุ่ม Add New
 3. พิมพ์ชื่อหัวข้อ > เลือก Categories > คลิกBackend Editor และจัดการเพิ่ม element Video Player > ใส่ Link Video
 4. ใส่ Link Video ที่ Jupiter Post Options > Video Id
 5. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 6. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update

วิธีการจัดการรูปในหน้า GALLERY


 1. ไปที่เมนู Pages > All Pages
 2. เลือก Edit ที่หน้า Gallery
 3. นำเมาส์ไปวางที่ Image Gallery จะมีไอคอนสีเขียวแสดง คลิก Edit
 4. ในหน้าต่าง Image Gallery Settings สามารถเพิ่มรูปภาพ โดยสามารถลากรูปจากในเครื่องคอมฯuploadเข้าmediaได้ ลากรูปภาพเพื่อจัดลำดับก่อนหลังได้
 5. เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก Save Changes
 6. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update

วิธีการจัดการหน้า recent work


 1. ไปที่เมนู Portfolio > Portfolio Categories > Works Count
 2. คลิก Edit งานที่ต้องการแก้ไข
 3. เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ส่วนต่างๆ ของ ” Visual Composer ” บริเวณที่เราต้องการแก้ไข จะมีไอคอนสีเขียวแสดง สำหรับ Edit, Clone และ Delete
 4. เนื้อหาส่วนต่างๆ สามารถ ลาก วาง เพื่อย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
 5. หากต้องการแก้ไขเนื้อหา สามารถคลิก Edit เพื่อเข้าแก้ไขเนื้อหาในส่วนนั้นๆ ได้ตามต้องการ
 6. **กรณีสินค้าได้ซื้อแล้ว ในหน้า Edit ติ๊กเปลี่ยน Categories ทางด้านขวามือโดยเลือก Sold**
 7. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 8. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update

วิธีการจัดการหน้า sold


 1. ไปที่เมนู Portfolio > Portfolio Categories > Sold Count
 2. คลิก Edit งานที่ต้องการแก้ไข
 3. เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ส่วนต่างๆ ของ ” Visual Composer ” บริเวณที่เราต้องการแก้ไข จะมีไอคอนสีเขียวแสดง สำหรับ Edit, Clone และ Delete
 4. เนื้อหาส่วนต่างๆ สามารถ ลาก วาง เพื่อย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
 5. หากต้องการแก้ไขเนื้อหา สามารถคลิก Edit เพื่อเข้าแก้ไขเนื้อหาในส่วนนั้นๆ ได้ตามต้องการ
 6. กดปุ่ม Preview Changes หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
 7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update