How to manage KANCHANA

How to manage KANCHANA

วิธีการใช้งานเว็บไซต์ www.ckindustry.co.th จะเรียงลำดับจากง่ายไปยาก แนะนำให้อ่านคำอธิบายด้านล่างของ Video ก่อน แล้วค่อยเปิด Video ดูทีละขั้นตอน

วิธีการเพิ่ม Blog


  1. ไปที่เมนู Posts > All Posts แล้วเลือก Add New เพื่อขึ้นหน้า Bolg
  2. กดปุ่ม Preview Changes หรือปุ่ม Preview หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
  3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update

วิธีแก้ไขข้อมูลในหน้าเว็บไซต์


  1. ไปที่เมนู Pages > All Pages แล้วเลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข
  2. ข้อมูลของเว็บจะอยู่ที่ ” Visual Composer “
  3. เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ส่วนต่างๆ ของ ” Visual Composer ” บริเวณที่เราต้องการแก้ไข จะมีไอคอนสีเขียวแสดง สำหรับ Edit, Clone และ Delete
  4. เนื้อหาส่วนต่างๆ สามารถ ลาก วาง เพื่อย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
  5. หากต้องการแก้ไขเนื้อหา สามารถคลิก Edit เพื่อเข้าแก้ไขเนื้อหาในส่วนนั้นๆ ได้ตามต้องการ
  6. กดปุ่ม Preview Changes หรือปุ่ม Preview หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง
  7. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Update