เว็บไซต์ชั้นนำ ที่ทำด้วย WordPress

เว็บไซต์ชั้นนำ ที่ทำด้วย WordPress

WordPress ได้รับความนิยมที่ค่อนข้างสูงในต่างประเทศครับ บล็อกนี้จะแนะนำเว็บไซต์ชั้นนำ ที่ทำด้วย WordPress ที่มีทั้งจาก Brand ชื่อดังและเว็บ Celebrities ระดับโลก ลองคัดเลือกมาให้ดูกัน 10 เว็บไซต์ครับ

newyorker.com

เว็บไซต์ชั้นนำ

beyonce.com

beyonce.com

vogue.com

vogue.com

time.com

time.com

arianagrande.comarianagrande.com

rollingstones.com

rollingstones.com

blondie.net

blondie.net

snoopdogg.com

snoopdogg.com

usainbolt.com

usainbolt.com

katyperry.com

katyperry.com