How to manage Organothailand.com

How to manage Organothailand.com

Video clip สอนการจัดการเนื้อหาบทความ News & Events และ Job Opportunit ของเว็บไซต์ organothailand.com

วิธีการเพิ่มเนื้อหา News & Events และ Job Opportunity

 1. ไปที่เมนู Posts > Add New
 2. ใส่ชื่อหัวข้อเรื่องและเนื้อหาตามต้องการ
 3. ตั้งชื่อ url ของหน้าเว็บที่ Permalink ตรงด้านล่างหัวข้อ ตรงนี้โดยปกติระบบจะสร้าง url ตามหัวข้อให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แต่เราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้เองตามต้องการอีกด้วย
 4. ในการจัดการเนื้อหา ในส่วนที่ต้องการให้เป็นหัวข้อ ให้เลือกใช้เป็น Heading 1, Heading 2 ได้ตามต้องการ
 5. เมื่อได้เนื้อหาตามต้องการแล้ว ให้เลือกหมวดหมู่ของบทความตรงกล่อง Categories ขวามือ
 6. ตรงกล่อง Publish ขวามือ กดปุ่ม Preview หากต้องการแสดงหน้าตาตัวอย่างเนื้อหาที่เราได้จัดทำลงไป
  กดปุ่ม Save Draft หากยังไม่ต้องการให้เนื้อหาแสดงบนเว็บไซต์ หรือหากจัดการเนื้อหาเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Publish ได้เลยครับ

การใส่รูปภาพในเนื้อหา

 1. เลือกตำแหน่งในบทความที่ต้องการนำรูปภาพมาใส่
 2. คลิกปุ่ม Add an Image ด้านบน
 3. จะแสดงหน้างต่างส่วนการจัดการรูปภาพของเว็บไซต์ทั้งหมด เราสามารถเลือกใช้รูปเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือไปที่ Upload File เพื่อเพิ่มรูปใหม่จากเครื่องของเราเข้าไป
 4. เลือกรูปที่ต้องการ โดยสามารถปรับขนาดของรูปได้ หรือเลือกจัดตำแหน่งให้รูปอยู่ ซ้ายขวา ของบทความได้
 5. คลิกปุ่ม Insert into post รูปก็จะมาแสดงในเนื้อหา
 6. หากเราต้องการใส่ลิงก์ให้กับรูปหรือแก้ไขคุณสมบัติอื่นๆ ก็สามารถคลิกที่รูป จะมีปุ่มสำหรับแก้ไขบนรูปแสดงขึ้นมา
การ Upload File จากเครื่องของเราเข้าไป สามารถเลือกครั้งละหลายๆ รูปได้

การตั้งค่าอื่นๆ ก่อน Publish บทความ

 1. ใส่ Insert More Tag เพื่อแยกส่วนคำนำที่จะแสดงในหน้ารวมบทความ
 2. ใส่คำนำในช่อง Excerpt ด้านล่างด้วยนะครับ
 3. ใส่รูปภาพ Featured Image เพื่อแสดงรูปภาพคำนำของบทความในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ โดย uploads รูป หรือเลือกรูปจาก Media Library
  ไปที่ช่อง “Link URL” ของรูปภาพที่เราต้องการ คลิกที่ปุ่ม File URL จะแสดงลิงก์ของรูปภาพ ให้ copy ลิงก์มาใส่ที่ช่อง Image URL ด้านล่าง
 4. กล่อง Tags ด้านขวา สามารถใส่คำที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ หรือเลือกจาก “Choose from the most used tags” คำเก่าที่เราเคยใช้
ขนาดรูปภาพ Featured Image ที่แนะนำคือ 600 x 300 pixels

วิธีเพิ่มเนื้อหา ภาษาไทย ในบทความ

 1. ตรงแถบการจัดการเนื้อหา ให้สลับแถบ “English” มาเป็นแถบ “ไทย” แล้วใส่เนื้อหาภาษาไทยได้ตามต้องการ
 2. หากต้องการ copy เนื้อหาภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาปรับแก้เป็นภาษาไทย ให้คลิกที่แถบ “HTML” จะแสดงโค้ดของเนื้อหา ให้เรา copy ทั้งหมดมาใส่ในแถบ “ไทย” เสร็จแล้วกลับมาเลือกแถบ “Visual” เพื่อแก้ไขเนื้อหาตามต้องการ
 3. ช่อง “Excerpt” ด่านล่าง ให้ใส่คำนำภาษาไทยที่นี่ด้วย

การแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ในหน้าอื่นๆ (static)

 1. หากต้องการแก้ไขเนื้อหาหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ ให้ไปที่เมนู “Pages”
 2. เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข แล้วใช้วิธีการจัดการเดียวกันกับ News & Events