How to manage BCM.co.th

How to manage BCM.co.th

Video clip สอนการจัดการเนื้อหาบทความ ข่าวสารกิจกรรม ของเว็บไซต์ bcm.co.th ในแต่ละ clip

วิธีการเพิ่มเนื้อหา Blog (ข่าวกิจกรรม)

 1. ไปที่เมนู Posts > Add New
 2. ใส่ชื่อหัวข้อเรื่องและเนื้อหาตามต้องการ
 3. ตั้งชื่อ url ของหน้าเว็บที่ Permalink ตรงด้านล่างหัวข้อ ตรงนี้โดยปกติระบบจะสร้าง url ตามหัวข้อให้อัตโนมัติอยู่แล้ว แต่เราก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้เองตามต้องการอีกด้วย
 4. ในการจัดการเนื้อหา ในส่วนที่ต้องการให้เป็นหัวข้อ ให้เลือกใช้เป็น Heading 1, Heading 2 ได้ตามต้องการ
 5. เมื่อได้เนื้อหาตามต้องการแล้ว ให้เลือกหมวดหมู่ของบทความตรงกล่อง Categories ขวามือ
 6. ตรงกล่อง Publish ขวามือ กดปุ่ม Preview หากต้องการแสดงหน้าตาตัวอย่างเนื้อหาที่เราได้จัดทำลงไป
  กดปุ่ม Save Draft หากยังไม่ต้องการให้เนื้อหาแสดงบนเว็บไซต์ หรือหากจัดการเนื้อหาเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม Publish ได้เลยครับ

การใส่รูปภาพในเนื้อหา

ขนาดรูปที่ใช้ สามารถใช้ได้ตามต้องการ ตัวระบบของ WordPress จะจัดการปรับขนาดให้อัตโนมัติ ขนาดแนะนำคือความกว้างของรูป 900 pixels ความสูงแล้วแต่สัดส่วน
 1. เลือกตำแหน่งในบทความที่ต้องการนำรูปภาพมาใส่
 2. คลิกปุ่ม Add Media ด้านบน
 3. จะแสดงหน้างต่างส่วนการจัดการรูปภาพของเว็บไซต์ทั้งหมด เราสามารถเลือกใช้รูปเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้ หรือไปที่ Upload File เพื่อเพิ่มรูปใหม่จากเครื่องของเราเข้าไป
 4. เลือกรูปที่ต้องการแล้วตั้งค่าตรง “ATTACHMENT DISPLAY SETTINGS” โดยสามารถปรับขนาดของรูปได้ หรือเลือกจัดตำแหน่งให้รูปอยู่ ซ้ายขวา บนบทความได้
 5. คลิกปุ่ม Insert into post รูปก็จะมาแสดงในเนื้อหา
 6. หากเราต้องการใส่ลิงก์ให้กับรูปหรือแก้ไขคุณสมบัติอื่นๆ ก็สามารถคลิกที่รูป จะมีปุ่มสำหรับแก้ไขบนรูปแสดงขึ้นมา
การ Upload File จากเครื่องของเราเข้าไป สามารถเลือกครั้งละหลายๆ รูปได้

วิธีการเพิ่มรูปภาพแบบ Gallery

 1. ไปที่ปุ่ม Add Media เพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ
 2. คลิกที่ Create Gallery ด้านซ้าย เลือกรูปภาพได้หลายรูปตามต้องการ
 3. กดปุ่ม Create a new gallery ขวาล่าง จะพามาที่หน้า “Edit Gallery” และแสดงรูปที่เราได้เลือกไว้
 4. ให้ตั้งค่าตรง “GALLERY SETTINGS” โดย Link To ให้เลือกเป็น Media File และ Columns ให้เลือกเป็น 4
 5. คลิก Insert gallery จะแสดงกล่อง Gallery มายังเนื้อหาของเรา
 6. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติของ Gallery ให้คลิกไปที่กล่อง Gallery จะมีปุ่มสำหรับแก้ไขแสดงขึ้นมา

การตั้งค่าอื่นๆ ก่อน Publish บทความ

 1. ใส่ Insert More Tag เพื่อแยกส่วนคำนำที่จะแสดงในหน้า Home หรือหน้ารวมบทความ
 2. ใส่คำนำในช่อง Excerpt ด้านล่างด้วยนะครับ
 3. ใส่โค้ดนี้หากต้องการคั่นเนื้อหาด้วยเส้นประ [separator top=”60″ style=”dashed”]
 4. ใส่รูปภาพที่กล่อง Featured Image เพื่อแสดงรูปภาพคำนำของบทความในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
 5. กล่อง Tags ด้านขวา สามารถใส่คำที่เกี่ยวข้องได้ตามต้องการ หรือเลือกจาก “Choose from the most used tags” คำเก่าที่เราเคยใช้

วิธีเพิ่มเนื้อหา ภาษาอังกฤษ

หลังจากเรา Publish บทความเรียบร้อยแล้ว หากต้องการลงเนื้อหาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ให้ทำดังนี้

 1. เข้าไปที่หน้าบทความภาษาไทยที่เราต้องการ
 2. คลิกที่ปุ่มสลับภาษารูปธงชาติด้านบน
 3. จะนำมาสู่หน้าส่วนภาษาอังกฤษขของบทความนี้ ก็สามารถใส่เนื้อหาด้วยวิธีการจัดการเดียวกันกับภาษาไทยได้เลยครับ

วิธีแก้ไขเนื้อหาหน้าเว็บไซต์อื่นๆ (Stactic)

หน้าเว็บไซต์แบบ Stactic คือหน้าจำพวก Home, Products, Vision เป็นต้น

 1. เข้าแก้ไขได้ที่เมนู “Pages” เลือกหน้าที่ต้องการ
 2. ใช้วิธีการทำงานเช่นเดียวกับ “ข่าวกิจกรรม”
ในหน้าเหล่านี้จะมีการใช้ shortcode สำหรับบังคับการแสดงผลของเนื้อหาด้วย ควรแก้ไขด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ทำให้ shortcode เหล่านั้นหายไป